Kompleks pływalnia i hala widowiskowo-sportowa na obszarze powojskowym

Miejscowość : Gołdap, ul. Kościuszki
Inwestor : Urząd Gminy Gołdap
Okres realizacji : 12.2004 - 09.2006
Powierzchnia użytkowa : 2.757,39m2
Kubatura : 24.067,12m3
Formuła realizacji : Generalne Wykonawstwo