Kryta pływalnia z łącznikiem do kompleksu szkolnego S.P. nr 2

Miejscowość : Barcin
Inwestor : Gmina Barcin
Okres realizacji : 10.2009 - 10.2010
Powierzchnia użytkowa : 3.053,69m2
Kubatura : 13.516,60m3
Formuła realizacji : Generalne Wykonawstwo