Kryta pływalnia

Miejscowość : Dobre Miasto
Inwestor : Gmina Dobre Miasto
Okres realizacji : 04.2007 - 03.2008
Powierzchnia użytkowa : 2.206,96m2
Kubatura : 13.744,40m3
Formuła realizacji : Generalne Wykonawstwo