Rozbudowa budynku biurowego z przyłączami i projektem zagospodarowania terenu "CEZAL"

Miejscowość : Olsztyn, ul. Wyszyńskiego
Inwestor : "CEZAL" S.A. w Olsztynie
Okres realizacji : 06.2011 - 09.2012
Powierzchnia użytkowa : 6.600,90m2
Kubatura : 18.580,00m3
Formuła realizacji : Generalne Wykonawstwo