Budowa zakładu odzysku odpadów w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów

Miejscowość : Warszawa, ul. Chełmżyńska 180
Inwestor : "Chimirec-Septos" sp. z o.o. w Warszawie
Okres realizacji : 03.2011 - 12.2011
Powierzchnia użytkowa : 5.485,23m2
Kubatura : 36.616,63m3
Formuła realizacji : Generalne Wykonawstwo + Projektowanie