Budynek magazynowy z funkcją usługową i biurową wraz z zagospodarowaniem terenu

Miejscowość : Olsztyn, ul. Lubelska
Inwestor : "ELMARK" sp. j. w Olsztynie
Okres realizacji : 05.2007 - 12.2007
Powierzchnia użytkowa : 1.915,13m2
Kubatura : 12.021,68m3
Formuła realizacji : Generalne Wykonawstwo