Hotel z kompleksem SPA w Olsztynie

Miejscowość : Olsztyn, ul. Żeglarska
Inwestor : Tesna sp. z o. o.
Okres realizacji : 25.06.2013 - 30.10.2014
Powierzchnia użytkowa : 7.209,30m2
Kubatura : 25.957,32m3
Formuła realizacji : Generalne Wykonawstwo