Niepubliczny zakład opieki zdrowotnej ginekologiczno-położniczy

Miejscowość : Olsztyn, ul. Jagiellońska 78
Inwestor : "JAMAL" sp. z o.o. w Olsztynie
Okres realizacji : 12.2009 - 06.2011
Powierzchnia użytkowa : 2.251,00m2
Kubatura : 6.796,00m3
Formuła realizacji : Generalne Wykonawstwo + Projektowanie