Budynek Handlowo-Usługowy wraz z modernizacją istniejącego parkingu i placu manewrowego

Miejscowość : Olsztyn, ul. Leonharda
Okres realizacji : 09.2012 - 05.2013
Powierzchnia użytkowa : 2.561,43m2
Kubatura : 15.962,80m3
Formuła realizacji : Generalne Wykonawstwo