Przebudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego

Miejscowość : Ostróda
Inwestor : Gmina Miejska Ostróda
Okres realizacji : 04.2010 - 09.2011
Powierzchnia użytkowa : 2.211,03m2
Formuła realizacji : Generalne Wykonawstwo