Hala wysokiego składowania wraz z zapleczem socjalno-biurowym

Miejscowość : Olsztyn, ul. Sprzętowa 2
Inwestor : Korporacja Logistyczna "MAG Dystrybucja" sp. z o.o. w Olsztynie
Okres realizacji : 06.2010 - 02.2011
Powierzchnia użytkowa : 3.233,70m2
Kubatura : 31.458,00m3
Formuła realizacji : Generalne Wykonawstwo + Projektowanie