Osiedle mieszkaniowe obejmujące 5 budynków mieszkalnych, garaże, parkingi i zagospodarowanie terenu

Miejscowość : Olsztyn, ul. Janowicza i Mroza
Inwestor : "OPISIE" sp. z o.o. w Olsztynie przy udziale "MDC" sp. z o.o. w Olsztynie
Okres realizacji : 11.2010 - 11.2013
Formuła realizacji : Generalne Wykonawstwo