Hala Produkcyjno-Magazynowa z zapleczem socjalnym

Miejscowość : Świecie, ul. Bydgoska
Inwestor : "Mondi Packaging Świecie" sp. z o.o.
Okres realizacji : 10.2008 - 08.2009
Powierzchnia użytkowa : 37.723,25m2
Kubatura : 518.751,50m3
Formuła realizacji : Generalne Wykonawstwo + Projektowanie