Remont i Renowacja XIX - wiecznego Pałacyku przy ul. Metalowej w Olsztynie dla potrzeb Muzeum Przyrody w Olsztynie

Miejscowość : Olsztyn, ul. Metalowa
Inwestor : Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie
Okres realizacji : 12.1998 - 11.1999
Powierzchnia użytkowa : 1.143,00m2
Kubatura : 3.720,00m3
Formuła realizacji : Generalne Wykonawstwo