Oczyszczalnia ścieków

Miejscowość : Olsztyn, ul. Leśna
Inwestor : Urząd Miasta w Olsztynie
Okres realizacji : 02.2003 - 05.2004
Powierzchnia użytkowa : 121.306,70m2
Formuła realizacji : Generalne Wykonawstwo