Adaptacja budynku dla potrzeb Prokuratury Okręgowej w Olsztynie

Miejscowość : Olsztyn, ul. Kopernika
Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Olsztynie
Okres realizacji : 10.2004 - 12.2005
Powierzchnia użytkowa : 3.647,00m2
Kubatura : 8.142,00m3
Formuła realizacji : Generalne Wykonawstwo