Zmiana sposobu użytkowania budynku pokoszarowego na potrzeby Sądu Rejonowego i Prokuratury w Ostródzie

Miejscowość : Ostróda, ul. Czarneckiego 29
Inwestor : Sąd Okręgowy w Elblągu
Okres realizacji : 11.2006 - 08.2009
Powierzchnia użytkowa : 5.209,80m2
Kubatura : 26.753,40m3
Formuła realizacji : Generalne Wykonawstwo