Miejscowość : Bezledy
Inwestor : Skarb Państwa – Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Okres realizacji : 07.2014 - 12.2014
Powierzchnia użytkowa : 198,20m2
Kubatura : 1006,02m3
Formuła realizacji : GENERALNE WYKONAWSTWO