Powiatowe Centrum Sportowo-Rekreacyjne

Miejscowość : Giżycko
Inwestor : Powiat Giżycki
Okres realizacji : 09.2009 - 10.2010
Powierzchnia użytkowa : 1.363,93m2
Kubatura : 13.516,60m3