Budynek mieszkalny wielorodzinny 6 kondygnacyjny z garażem podziemnym

Miejscowość : Olsztyn, ul. Kołobrzeska
Inwestor : Spółdzienia Mieszkaniowa "Pojezierze" w Olsztynie
Okres realizacji : 10.2011 - 12.2012
Powierzchnia użytkowa : 2.893,25m2
Kubatura : 11.751,00m3
Formuła realizacji : Generalne Wykonawstwo