Budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami usługowymi w poziomie podziemia oraz garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną

Miejscowość : Osztyn, ul. Piłsudskiego
Inwestor : Spółdzielnia Mieszkaniowa "Pojezierze" w Olsztynie
Okres realizacji : 09.2012 - 12.2013
Powierzchnia użytkowa : 2.893,25m2
Kubatura : 11.742,09m3
Formuła realizacji : Generalne Wykonawstwo