Zakład produkcji zbiorników z polietylenu

Miejscowość : Skierniewice, ul. Rybickiego
Inwestor : "Sotralentz" sp. z o.o. w Pruszkowie
Okres realizacji : 05.2007 - 11.2007
Powierzchnia użytkowa : 2.054,90m2
Kubatura : 23.310,00m3
Formuła realizacji : Generalne Wykonawstwo + Projektowanie