Rozbudowa hali magazynu wyrobów gotowych

Miejscowość : Świecie
Inwestor : Mondi Corraguated Spółka z o.o. w Świeciu, 86-100 Świecie ul Bydgoska 1
Okres realizacji : 02.12.2014 -22.05.2015
Powierzchnia użytkowa : 3974,00m2
Kubatura : 41900,00m3
Formuła realizacji : GENERALNE WYKONAWSTWO