Rewitalizacja Teatru im. Stefana Jaracza

Miejscowość : Olsztyn
Inwestor : Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie
Okres realizacji : 06.2010 - 08.2013
Powierzchnia użytkowa : 6.609,64m2
Kubatura : 34.580,00m3
Formuła realizacji : Konsorcjum Firm