Budynek Wydziału Nauk Technicznych UWM

Miejscowość : Olsztyn
Inwestor : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Okres realizacji : 03.2010 - 04.2012
Powierzchnia użytkowa : 3.415,70m2
Kubatura : 21.238,00m3
Formuła realizacji : Generalne Wykonawstwo