Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomiczno-hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych w zespole szkół gastronomiczno-spożywczych w Olsztynie

Miejscowość : Olsztyn
Inwestor : Gmina Miasto Olsztyn
Okres realizacji : 10.2009 - 02.2011
Powierzchnia użytkowa : 2839,16m2
Kubatura : 11390,54m3
Formuła realizacji : Generalne Wykonawstwo